Gadareno por o contra Cristo - Lucas 8:26-39

Predicador: 
Salvador Gomez Dickson