Salvación en Cristo

Predicador: 
Charles Spurgeon